This phase of engagement has ended.

Have Your Say SEWT

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Have Your Say SEWT

Back to news

Mae ymgynghoriad Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, ‘Dweud eich Dweud’, bellach wedi cau/ The South East Wales Transport Commission's 'Have Your Say’ consultation is now closed

Mae ymgynghoriad Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, ‘Dweud eich Dweud’, bellach wedi cau. Diolch i bawb a gymerodd o’r amser i gyfrannu. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn adolygu’r data a fydd yn llywio ein hadroddiad dros dro, a gyhoeddir cyn yr haf, a’r Argymhellion Terfynol y byddwn ni’n eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru tua diwedd y flwyddyn. Yn y cyfamser, byddwch yn gallu gweld cynnwys y wefan, ond ni fyddwch yn gallu ychwanegu sylwadau. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Comisiwn, dilynwch ni ar Twitter @SEWTCommission neu ewch i’n gwefan https://llyw.cymru/comisiwn-trafnidiaeth-de-ddwyrain-cymru

The South East Wales Transport Commission's 'Have Your Say’ consultation is now closed. Thank you to everyone who took the time to contribute. We have been busy reviewing the data which will inform our Interim Report due to be published before the summer, and our Final Recommendations which we will make to the Welsh Government around the end of the year. In the meantime, the site content will be available to view but not to add further comments. To keep up to date with the work of the Commission, follow us on Twitter @SEWTCommission or visit our website www.gov.wales/south-east-wales-transport-commission

Posted on 15th April 2020

by South East Wales Transport Commission